ireedui

ШТС-ын нефть хадгалалтын савны хадгалах хугацаа дууссан, шатахуунд ус илэрсэн зэрэг зөрчил илэрчээ

Аймгийн хэмжээнд 76 шатахуун түгээх станц байгаагаас 22 нь Арвайхээр хотод үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа юм. Аймгийн Засаг даргын зөвлөлийн...