2024-06-25

LIVE

Өвөрхангай аймаг төрийн захиргааны албан хаагчдын цалинг 40 хувиар нэмэгдүүлнэ

2023 онд төрийн албан хаагчийн цалин хөлсний тогтолцооны шинэчлэлийг хэрэгжүүлж байгаатай холбогдуулан аймгийн төсөвт дараах онцлогийг тусгалаа. Төрийн захиргааны ангиллын...

Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх-Орчны бохирдлыг бууруулах зорилтот жилийн ажлыг 91 хувьтай дүгнэлээ

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 5 дугаар хуралдаанаар 2022 оны “Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх-Орчны бохирдлыг бууруулах” зорилтот жилийн ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг хэлэлцлээ....

2023 оны хөгжлийн төлөвлөгөөнд 200 гаруй саналыг тусгажээ

Аймгийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 15 дугаар хуралдаанаар Өвөрхангай аймгийн 2022 оны хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлэлцэн 91 хувьтай хэрэгжсэн, зорилтот...

Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 80.1 хувьтай үнэллээ

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын ээлжит 15 дугаар хуралдаан өнөөдөр хуралдаж байна. Хурлаар аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн...

Page 1 of 7
1 2 3 7