LIVE

Мах, сүүний худалдаанд шинжилгээт шалгалт хийлээ

 Аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас төв захын мах, сүүний худалдаанд шинжилгээт шалгалт хийлээ.Шалгалтад 39 худалдаа эрхлэгчийг хамруулсан бөгөөд зориулалтын бус хуванцар сав хэрэглэхийг...