2024-04-16

admin

Мэргэжлийн анги байгууллагын 67 алба хаагч замын хөдөлгөөнд 24 цагаар хяналт тавин ажиллаж байна

Улсын онцгой комиссын шийдвэрээр хот хоорондын болон аймаг сум, сум баг хоорондын авто замын хөдөлгөөнийг нээсэнтэй холбоотойгоор аймгийн хэмжээнд нийт...

Page 51 of 55
1 49 50 51 52 53 55