2024-06-25

Сар: 6 сар 2021

Хүүхдийн байгууллагын дүгнэлтийг үндэслэн мөнгийг нэр дээрх дансанд нь шилжүүлэх шийдвэр гарлаа

Засгийн газрын хуралдаан өчигдөр болж, Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг тухайн хүүхэд, асран хамгаалагч өрх, иргэн авч чадахгүй байх, хүүхдийн эсрэг хүчирхийлэл...

Page 2 of 2
1 2