2024-06-25

Сумдын иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийг чадавхжуулах сургалтыг зохион байгууллаа

Нутгийн өөрөө удирдах байгуулагын 30 жилийн ойг тохиолдуулан аймгийн ИТХ, ЗДТГ-аас 19 сумын иргэдийн хурлын төлөөлөгчид, Ажлын албаны алба хаагчдыг чадавхжуулах сургалтыг бүсчлэн зохион байгууллаа.

Сургалтаар Шинэ сэргэлтийн бодлого орон нутагт хамаарах нь”, “Хууль тогтоомжийн хэрэглээ ба шийдвэр гаргах ажиллагаа”, “Цахим засагал”, “Төлөөлөгчдийн хамгаала” зэрэг сэдвийн хүрээнд мэдээлэл өгч, туршлага солилцох, спортоор өрсөлдөх зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

Энэхүү чадавхжуулах сургалтад нийт 400 гаруй төлөөлөгч оролцсон юм.