2024-07-12

БОЭТ-д 71 иргэн эмчлүүлж байна

:Аймгийн хэмжээнд дөрвөн хяналтын цэг дээр 252 хүнээс түргэвчилсэн болон PCR шинжилгээ авахад 11 тохиолдол батлагдлаа.

БОЭТ-ийн голомттой холбоотой 7,

Баруунбаян-Улаан суманд Улаанбаатар хотоос буяны ажлаар ирсэн 3,

Нутгийн удирдлагын ордонтой холбоотой  1, тохиолдол тус тус батлагдсан байна. Эх үүсвэр нь тодорхойгүй голомт үүсээгүй.

Өнөөдрийн байдлаар эмнэлэгт 71 иргэн эмчлүүлж байгаагаас БОЭТ-д 67, Хужирт сумын эрүүл мэндийн төвд гурван хүн эмчлүүлж байгаа юм.

э