2024-02-21

Хүнсний үнийг нэмж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийг торгох арга хэмжээ авна

Аймгийн Онцгой комиссоос долоо хоног тутамд олон нийтэд хандсан мэдээлэл өгч, коронавирусний халдвараас урьдчилан сэргийлэх заавар, зөвлөмжийг хүргэж байна. Өнөөдөр аймгийн ОБГ, ЭМГ, МХГ, ЦГ, БОЭТ, ЗӨСТ-өөс хэвлэлийн бага хурал зохион байгуулж, ээлжит мэдээллээ өглөө.

Аймгийн ОБГ-аас хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүний үнийг зохиомлоор хөөрөгдөж, үнэ нэмж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгжүүдэд албан мэдэгдэл өгч, холбогдох хуулиудын дагуу 100 мянгаас 20 сая хүртэлх төгрөгөөр торгохыг сануулсан байна.

https://www.facebook.com/www.uvnews.mn/videos/824005861398545/