2024-05-29

Гүүрний угсралтын ажил 90 хувьтай явж байна

Орхон голын Онгоцтойн аманд барих төмөр бетон гүүрний барилгын ажил 2019 оны зургаадугаар сард эхэлсэн. Улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдах 220 метр урт төмөр бетон гүүрний угсралтын ажил 90 хувьтай явж байна. Тус гүүр нь хуучин гүүрнээс 30 метр зайд баригдаж байгаа юм.