2024-05-29

1960-1970 оны Өвөрхангай аймгийн туслах үйлдвэрүүд

 Өвөрхангай аймагт туслах аж ахуй хөгжиж байсан 1960-1970 оны үе. Тухайн үеийн төр, засгаас өнөөгийн хоршооллын үндсийг тавьж артель байгуулан туслах аж ахуй, ноос ноолуур бэлтгэл, гар урлал, модон эдлэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж байжээ.