2023-06-06

НЭГДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГАД 8 СУМЫН 18-25 НАСНЫ ЗАЛУУС ХАМРАГДАНА

НЭГДҮГЭЭР ЭЭЛЖИЙН ЦЭРЭГ ТАТЛАГАД 8 СУМЫН 18-25 НАСНЫ ЗАЛУУС ХАМРАГДАНА Цэргийн албанд татагдагчдад эрүүл мэнд, харилцаа хандлага, цахим хэрэглээ, гэр бүлийн үнэ цэнэ сэдэвт сургалт, зөвлөгөөг тус тус хийж байна. 2 дугаар зэргийн бэлтгэл үүрэгтэн буюу цэргийн алба хаагаагүй 18-25 насны залуучууд та бүхэн иргэний үүргээ биелүүлэн цэрэг татлагын комиссын үзлэгтээ идэвхтэй оролцоно уу.

Posted by Uvurkhangai Live on Tuesday, April 19, 2022