Аймгийн постын нөхцөл байдал

Өнөөдрийн байдлаар 80 гаруй тээврийн хэрэгсэл тус постоор гарсан бол 20 гаруй тээврийн хэрэгсэл аймгийн төв рүү нэвтэрсэн байна. Мэргэжлийн анги байгууллагууд иргэдийн халууныг үзэж, нэвтрэх зөвшөөрөл, ачаа тээврийн зөвшөөрөл зорчих иргэдийн зөвшөөрөлд хяналт тавин аймаг руу нэвтэрч байгаа иргэдээс асуумж авч нэвтрүүлж байна.

https://fb.watch/1YiGsxmnsm/