2024-07-12

Сар: 4 сар 2021

Гэрийн тусгаарлалт зөрчсөн иргэдэд сануулахгүйгээр торгуулийн арга хэмжээ авна

Халдвартай бүс нутгаас ирсэн иргэдийг долоо хоног гэрийн тусгаарлалтад байлгах журам үйлчилж байгаа юм. Иргэдийг байгууллагуудаар үйлчлүүлэхэд бүртгэл хяналтын системд...