Бүлэггүй

“Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” төв нийт 16 нэр төрлийн 500 гаруй бүтээгдэхүүнийг худалдаалж байна

Арвайхээр хотод “Өвөрхангайд үйлдвэрлэв” төвийг орон нутгийн төсөв болон төсөл хөтөлбөрийн нийт 210 гаруй сая төгрөгийн санхүүжилтээр…