Аймгийн онцгой комиссын штабаас цаг үеийн байдлаар мэдээлэл өгч байна

11 сарын 13-нд Сэлэнгэ, Дархан-Уул аймгаас Арвайхээр суманд 12 иргэн, Хархорин суманд Дархан-Уул аймгаас 1 иргэн ирсэн байна. Эдгээр иргэдээс тандалт судалгаа авч гэрийн хяналтад шилжүүлсэн.

https://fb.watch/1YhSHTKYQc/