Аймгийн онцгой комиссоос отрын мал, мал махны бэлтгэлийн талаар мэдээлж байна

HD

Баянгол, Сант сумын оторт яваагүй малчдад өвсний дэмжлэг үзүүллээ.

Posted by Uvurkhangai Live News on Sunday, January 10, 2021